BEHIND THE PAPER, Umjetnička akademija u Osijeku, Republika Hrvatska

Predstava Behind the Paper ispitna je predstava studenata prve godine Diplomskog studija kazališne umjetnosti Umjetničke akademije u Osijeku. Predstava je stvorena na temelju materijala nastalog na kolegiju Majstorska radionica lutkarstvo: lutka – glumac – lik profesorice Marie Kecskesove i asistentice Katarine Arbanas.

Bazirana je na autorskim pričama studenata Matee Bublić, Matka Buvača, Andre Damiša, Stipe Gugića, Anne Jurković, Tene Milić Ljubić, Gordana Marijanovića i Luke Stilinovića, koje, pred očima gledatelja, nastaju i nestaju iz bijelog papira lišenog formalne likovnosti ili bilo kakvog implementarnog značenja.

Predstava na suptilan način progovara o intezivnim životnim iskustvima, dragocjenim trenutcima, snovima, strahovima, ljubavima, bolima, borbama, radostima... u općerazvoju i unutarnjem životu autora kroz apstraktnu formu vizualnog kazališta papira.

 

Photo by Duško Bojanić